1. INDLEDENDE BESTEMMELSER
  • Disse generelle vilkår og betingelser (også kaldet “V&B”) for eyerim s.r.o., med hovedkontor på Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovakiet, registreringsnummer: 47 970 006 (“Sælgeren”), angiver parternes gensidige rettigheder og forpligtelser, som opstår i forbindelse med eller i henhold til købskontrakten indgået i henhold til lov nr. 102/2014 Koll. vedrørende forbrugerbeskyttelse ved salg af varer eller tilvejebringelse af tjenesteydelser i henhold til et fjernsalg eller en kontrakt indgået uden for Sælgerens lokaler, som ændrer og supplerer visse love, mellem Sælgeren og en forbruger via Sælgerens elektroniske ordreformular (“Kontrakten”), og skal udgøre en integreret del heraf. Sælgeren driver sin netbutik på www.eyerim.com (“Webstedet”).
  • V&B skal ikke gælde i tilfælde, hvor den person, der agter at købe varer fra Sælgeren, er en juridisk person eller en person som, ved bestilling af varerne, handler inden for sin egen forretning eller sit eget erhverv.
  • Bestemmelserne i disse V&B skal udgøre en integreret del af kontrakten. Kontrakten og V&B er udarbejdet i det slovakiske sprog. Kontrakten kan indgås i det slovakiske sprog. En kontrakt, som omfatter disse V&B, skal betrages som en skriftlig kontrakt.

 2. REGISTRERING
  • En forbruger kan købe varer fra Sælgerens Websted enten som registreret bruger eller som ikke-registreret bruger. Fordelen ved at registrere er, at forbrugeren ikke behøver at indtaste sine personlige oplysninger og sin leveringsadresse ved hver bestilling, får ubegrænset adgang til sin ordrehistorik og kan udføre betaling hurtigere og nemmere takket være de tidligere indtastede data.
  • En fysisk person, der er over 16 år, kan registrere.
  • Forbrugeren kan registrere via registreringsformularen på Webstedet (“Registreringsformularen”). Det er nødvendigt, at forbrugeren indtaster alle de oplysninger, der er angivet i registreringsformularen, i denne, nemlig: navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse til levering af varer bestilt af forbrugeren, samt at denne opretter en adgangskode. Oplysningerne indtastet i registreringsformularen af forbrugeren skal være sande og ajourførte. Hvis forbrugerens data ændrer sig, kan han/hun når som helst ændre dem på eyerim.com/custom/account/edit.
  • Adgang til kontoen er sikret af et brugernavn og en adgangskode; forbrugeren forpligter sig hermed til at holde brugernavnet og adgangskoden fortrolige og beskytte dem mod brug eller misbrug af alle tredjeparter.
  • Sælgeren kan kontrollere alle oplysninger indtastet af forbrugeren i registreringsformularen. Hvis Sælgeren opdager, at dataene indtastet i registreringsformularen af forbrugeren ikke er aktuelle, ikke findes eller er vildledende, eller at forbrugeren ikke har benyttet kontoen i mere end 24 måneder eller misligholder sine forpligtelser eller krænker vores rettigheder i henhold til Kontrakten, forbeholder Sælgeren sig retten til at deaktivere forbrugerens brugerkonto.

 3. BESTILLING AF VARER, INDGÅELSE AF KONTRAKT
  • Når forbrugeren har valgt varerne på Webstedet og bekræftet sit valg ved at klikke på knappen“Føj til indkøbsvogn”, vil han/hun blive omdirigeret til ordreformularen (“Ordreformularen”). Det er nødvendigt, at forbrugeren indtaster alle detaljerne i Ordreformularen (eller vælger den relevante indstilling i Ordreformularen): navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse til levering af varer bestilt af forbrugeren, information om betalingsmetoden for prisen for varerne og leveringsmetoden for varerne eller rabatkoden eller -kuponen. Hvis forbrugeren er en registreret kunde, skal han/hun logge på.
  • Efter valg af betalingsmetoden vil forbrugeren blive omdirigeret til en side, hvor alle data i forbrugerens ordre er opsummeret. Sælgeren anmoder om, at forbrugeren kontrollerer og om nødvendigt korrigerer eventuelle fejlagtige data i ordren ved at klikke på knappen “Rediger”. Hvis alle data indtastet af forbrugeren er korrekte, vil han/hun sende ordren ved at klikke på knappen “Ordre med forpligtelse til at betale”.
  • Når ordren er sendt, vil Sælgeren sende en ordrebekræftelse til e-mailen angivet af forbrugeren. Sælgerens bekræftelse af modtagelsen af en ordre betyder ikke, at Kontrakten er blevet indgået. Ved modtagelsen af ordremodtagelsesbekræftelsen vil Sælgeren kontrollere, at varerne er til rådighed; Kontrakten er først indgået efter bindende accept af kontrakttilbuddet af Sælgeren i form af en e-mail, der bekræfter, at varerne er klar til afhentning, eller at de er blevet afsendt til levering (alt efter relevans).
  • Eventuelle omkostninger, som forbrugeren måtte pådrage sig ved brug af fjernkommunikationsmidler (f.eks. telefonen eller internettet) for at afgive ordren, skal afholdes af forbrugeren; disse omkostninger skal være et almindeligt beløb, afhængigt af taksten for den telekommunikationstjeneste, forbrugeren benytter.
  • Sælgeren skal gemme både ordren og Kontrakten i en periode på mindst 2 år, under alle omstændigheder i en periode, der ikke overstiger den periode, som gældende lovgivning foreskriver, for at fuldføre dem. Hverken ordren eller Kontrakten vil nogen sinde blive gjort tilgængelig for nogen ikke-deltagende tredjeparter (undtagen Sælgerens medarbejdere og underleverandører i det omfang, det er nødvendigt, eller hvis Sælgeren er forpligtet til at fremlægge disse dokumenter i henhold til gældende lovgivning). Om nødvendigt vil vi sende Kontrakten til forbrugeren på dennes anmodning.
  • Forbrugeren kan kun købe den mængde varer, der svarer til det normale behov. Varerne købt via Sælgerens Websted er ikke beregnet til videresalg. Hvis forbrugeren bestiller eller køber en mængde af varer, som ikke svarer til det normale behov, eller Sælgeren baseret på oplysninger, som denne har til rådighed, slutter at varerne bestilt af forbrugeren vil blive anvendt til videresalg, vil Sælgeren have ret til at annullere forbrugerens ordre eller, hvis Kontrakten allerede er blevet indgået, til at ophæve Kontrakten. Hvis Sælgeren ophæver Kontrakten,skal forbrugeren og Sælgeren gensidigt returnere alle de leverede ydelser til hinanden.

 4. PRISEN FOR VARER OG RABATTER
  • Købsprisen for varerne angivet på Webstedet skal være den endelige pris, dvs. prisen for varerne inklusive moms og eventuelle andre skatter og afgifter; denne pris skal ikke omfatte forsendelsesomkostninger, efterkravsgebyrer, betalingsgateway-operatørers gebyrer og andre gebyrer, som udtrykkeligt meddeles til forbrugeren, når denne udfylder ordren (under alle omstændigheder inden ordren sendes).
  • Ved at sende ordren bekræfter forbrugeren at være blevet informeret om, at leveringen af varerne er betinget af betalingen af købsprisen eller andre gebyrer; det endelige beløb herfor vil blive meddelt forbrugeren, før ordren afsendes.
  • Forbrugeren anerkender hermed, at hvis Webstedet angiver en pris for varer, som umiskendeligt er fejlagtig, har Sælgeren ret til at ophæve Kontrakten, også efter at forbrugeren har modtaget e-mailen til bekræftelse af, at forbrugerens ordre er klar til at blive afhentet, eller at varerne er blevet sendt til levering (efter relevans). I sådanne tilfælde vil Sælgeren straks informere forbrugeren om situationen. Den angivne pris vil umiskendeligt være fejlagtig, hvis: (i) prisen for varerne åbenlyst er forkert (ikke tager højde for købsprisen), (ii) prisen for varerne mangler eller indeholder et ekstra tal, eller decimaltegnet står det forkerte sted, eller (iii) rabatten på varerne overstiger 50 %, men varerne på Webstedet ikke er markeret med markedsføringskampagnen eller symbolet for specialtilbud. Hvis der er tvivl om prisen, anmoder Sælgeren forbrugeren om straks at kontakte Sælgeren, hvorefter denne skal bekræfte over for forbrugeren, om prisen er korrekt. Denne bestemmelse skal ikke forringe forbrugerens ret til at ophæve Kontrakten efter eget valg i overensstemmelse med vilkår og betingelser anført i disse V&B.
  • Alle specialtilbud og rabatter på Sælgerens varer skal være gyldige, medmindre det pågældende produkt angiver noget andet. Eventuelle rabatter på varernes pris kan ikke kombineres (dvs. to eller flere rabatter kan ikke anvendes på et enkelt produkt og/eller en enkelt ordre). Yderligere vilkår og betingelser (f.eks. varighed) kan gælde for et specialtilbud eller en rabat. Sådanne yderligere vilkår og betingelser kan blive kommunikeret særskilt til forbrugeren, enten som en del af en markedsføringskommunikation i forbindelse med specialtilbuddet eller rabatten eller på anden vis, og disse yderligere vilkår og betingelser skal udgøre en integreret del af disse V&B. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem disse V&B og sådanne yderligere vilkår og betingelser, skal vilkår og betingelser anført i de særlige vilkår og betingelser for specialtilbuddet eller rabatten have fortrinsret. For at undgå enhver tvivl hvis forbrugeren ophæver Kontrakten eller returnerer varer købt for en specialtilbudspris, med en rabat eller ved hjælp af en kupon, så kan sådanne specialtilbud, rabatter eller kuponer ikke benyttes til at købe nogen andre varer, hvis Sælgeren ikke længere giver specialtilbuddet eller rabatten, eller hvis kuponen er udløbet.

 5. BETALINGSVILKÅR
  • Forbrugeren kan efter eget skøn betale prisen for varerne samt eventuelle omkostninger forbundet med den valgte betalingsmetode eller leveringsmetode på en af følgende måder:
   1. kontantløs betaling med et kort (via en banks internetgrænseflade eller Gopay-betalingsgrænsefladen);
   2. kontant ved modtagelsen af varerne på det sted, der er angivet af forbrugeren; og
  • Købssummen forfalder:
   1. ved forsendelse af ordren, hvis forbrugeren har valgt kontantløs betaling af købssummen i henhold til paragraf 5.1(a) og 5.1(c), og forbrugerens forpligtelse til at betale købsprisen skal være opfyldt, når købsprisen krediteres Sælgerens konto; eller
   2. ved modtagelse af varerne, hvis forbrugeren har valgt at betale købsprisen kontant i henhold til paragraf 5.1(b).
  • Fakturaen for varerne udstedes først, når forbrugeren har betalt købsprisen for varerne, og den leveres til ham/hende:
   1. fysisk sammen med varerne, hvis forbrugeren har valgt kontantløs betaling i henhold til paragraf 5.1(a) og 5.1(c) som betalingsmetode for købsprisen; eller
   2. via e-mail inden for 48 timer efter levering af varerne, hvis forbrugeren har valgt kontant betaling i henhold til paragraf 5.1(b) som betalingsmetode for købsprisen.
  • For at undgå enhver tvivl er omkostningen ved at benytte “efterkravs”-tjenesten ikke inkluderet i prisen for varerne, og den vil blive opkrævet i beløbet meddelt forbrugeren efter valg af optionen “efterkrav”, når ordreformularen udfyldes. Prisen for “efterkrav-”-optionen skal være prisen for at benytte metoden, ikke et porto- eller emballeringsgebyr.
  • For at undgå enhver tvivl udsteder Sælgeren ikke fakturaer uden moms.

 6. VILKÅR FOR LEVERING AF VARER
  • Sælgeren skal levere varerne til forbrugeren via det firma, der er angivet i ordreformularen (“Speditøren”). Levering skal være underlagt Speditørens vilkår og betingelser.
  • På Webstedet skal Sælgeren angive ikke-bindende vejledende leveringstider (som angivet på Webstedet); Sælgeren skal dog efter bedste evne levere varerne til forbrugeren inden for disse tider. Uagtet den foregående sætning skal Sælgeren levere varerne til forbrugeren inden for senest 40 arbejdsdage. Tiden for levering af varerne skal begynde at løbe på dagen efter den dag, hvorpå ordrebekræftelsen blev leveret til forbrugeren, men ikke før købsprisen er blevet krediteret Sælgerens konto, hvis købsprisen betales i henhold til paragraf 5.1(a) eller 5.1(c). Ved udførelse af forbrugerens ordre kan der være omstændigheder, som påvirker leveringstiden for varerne bestilt af forbrugeren. Sælgeren skal straks informere forbrugeren om eventuelle ændringer i leveringstiden; dette skal være uden forbehold for forbrugerens ret til at ophæve Kontrakten i henhold til disse V&B.
  • Forbrugeren skal modtage levering af varerne på den leveringsadresse han/hun har angivet i ordren, på tidspunktet aftalt mellem forbrugeren og Speditøren, og i henhold til vilkårene og betingelserne angivet af Speditøren.
  • Sælgeren forbeholder sig ret til ikke gentagne gange at videresende varer til forbrugeren, som ikke blev modtaget af ham/hende (undtagen som stipuleret i paragraf 6.5), eller varer, hvoraf levering ikke blev modtaget af forbrugeren af nogen som helst årsag, også selv om Sælgeren handlede i overensstemmelse med paragraf 6.3 ovenfor. Hvis forbrugeren ikke modtager levering af varerne trods gentagne forsøg på levering, kan Sælgeren ophæve Kontrakten.
  • Hvis varerne er blevet leveret til forbrugeren i ituslået eller beskadiget emballage, eller leverancen tydeligvis er for let, anmoder Sælgeren forbrugeren om ikke at modtage levering af varerne fra Speditøren og straks informere Sælgeren over telefonen på +421 233 059 601 eller via e-mail på contact@eyerim.com.

 7. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN
  • Forbrugeren kan ophæve Kontrakten, også af bekvemmelighedens skyld, når som helst mellem tidspunktet for afgivelse af ordren (medmindre andet er angivet i V&B), indtil udløbet af den periode på 30 dage, der begynder at løbe ved hans/hendes modtagelse af varerne. Til formålet med denne paragraf skal varerne anses for at være blevet modtaget af forbrugeren: (i) hvis forbrugeren eller en tredjepart angivet af denne modtager levering af alle eller en del af de bestilte varer, eller (ii) hvis varerne bestilt af forbrugeren i en enkelt ordre blev leveret hver for sig, når først varerne er blevet modtaget, eller (iii) hvis varerne bestående af flere dele eller stykker er leveret, når først den sidste del eller det sidste stykke af disse varer er blevet modtaget.
  • Retten til at ophæve Kontrakten i henhold til paragraf 7.1 skal ikke gælde for nogen varer fremstillet til forbrugerens specifikke krav, fremstillet efter mål eller specifikt beregnet til en enkelt person.
  • Retten til at ophæve Kontrakten kan udøves af forbrugeren over for Sælgeren via et brev adresseret til denne adresse eyerim.com/help/contact/ eller via e-mail til contact@eyerim.com; forbrugeren kan benytte kontraktophævelsesformularen, som findes HER. Tiden til ophævelse af Kontrakten skal anses for at være overholdt, hvis meddelelsen om ophævelse af Kontrakten er blevet sendt til Sælgeren på eller før den sidste dag i perioden for tidsrummet omtalt i paragraf 7.1.
  • Inden for 14 dage fra datoen for ophævelse af Kontrakten skal forbrugeren returnere varerne til Sælgeren til denne adresse eyerim.com/help/contact/ eller overgive dem til Sælgeren eller til den person, der af Sælgeren er bemyndiget til at modtage levering af varerne. Tidsperioden omtalt i den foregående sætning skal anses for at være overholdt, hvis varerne er blevet overgivet til transport på eller før den 14. dag. De fulde omkostninger til returnering af varerne til Sælgeren skal afholdes af forbrugeren.
  • Forbrugeren vil bære ansvaret for varernes værdinedsættelse på grund af den håndtering af varerne, som overskrider den nødvendige behandling for at etablere varernes karakteristika og funktionalitet. Behandling af varer ud over det omfang, der er specificeret i den foregående sætning, betyder (blandt andet) returnering af varer (i) som ikke er i den originale emballage, (ii) uden deres beskyttende æske (hvis den var en del af leveringen), (iii) uden det tilbehør, som var en del af leveringen, (iv) hvorfra etiketter eller mærkater er blevet fjernet, (v) hvorfra beskyttelsesanordningerne er blevet fjernet (f.eks. mærkater på brilleglassene), (vi) som ikke omfatter brugsanvisningerne eller anden medfølgende information. Sælgeren anbefaler, at forbrugeren forsikrer den pakke, hvori varerne returneres til Sælgeren.
  • Sælgeren skal returnere betalingerne modtaget af Sælgeren fra forbrugeren i henhold til eller i forbindelse med Kontrakten til forbrugeren inden for 14 dage fra ophævelsen af Kontrakten, men ikke før forbrugeren har leveret varerne til Sælgeren eller påvist, at han/hun har sendt varerne til Sælgeren, forudsat:
   1. at forbrugeren har betalt prisen for varerne kontantløst i henhold til paragraf 5.1(a) eller 5.1(c), købsprisen skal tilbagebetales til den konto, hvorfra den blev betalt, medmindre forbrugeren skriftligt anmoder Sælgeren om at tilbagebetale købsprisen til en anden konto; eller
   2. at forbrugeren har betalt prisen for varerne ved leveringen i henhold til paragraf 5.1(b), købsprisen skal tilbagebetales til forbrugerens konto angivet af ham/hende i meddelelsen om ophævelse af Kontrakten eller senere meddelt Sælgeren skriftligt.
  • Betalingerne, der skal tilbagebetales af Sælgeren til forbrugeren i henhold til paragraf 7.7, vil blive reduceret af Sælgeren med:
   1. den yderligere omkostning til levering af varerne, hvis forbrugeren udtrykkeligt vælger en anden måde at levere varerne på end den billigste almindelige leveringsmetode tilbudt af Sælgeren (yderligere omkostninger betyder forskellen mellem omkostningen til levering valgt af forbrugeren og omkostningen til den billigste almindelige leveringsmetode tilbudt af Sælgeren);
   2. beløbet svarende til forringelsen af varerne i henhold til paragraf 7.6.
  • Hvis forbrugeren i henhold til disse V&B og loven ophæver Kontrakten på gyldig vis, skal eventuelle underordnede kontrakter relateret til Kontrakten (hvis sådanne foreligger) ligeledes være ugyldige.
  • Sælgeren forbeholder sig retten til når som helst at ophæve Kontrakten før levering af varerne, hvis der opstår omstændigheder uden for Sælgerens kontrol, som vil gøre det umuligt at levere de bestilte varer til forbrugeren i henhold til de vilkår og betingelser, som er stipuleret i Ordren og/eller disse V&B. Sælgeren vil straks informere forbrugeren om disse omstændigheder via e-mail eller telefon til den e-mail og/eller det telefonnummer han/hun angav i Ordreformularen. Inden for 14 dage fra ophævelsen af Kontrakten skal Sælgeren tilbagebetale alle betalinger modtaget af denne til forbrugeren i henhold til eller forbindelse med Kontrakten.

 8. GARANTI OG REKLAMATIONER
  • Alle varer købt på Webstedet er dækket af Sælgerens 24-måneders garanti til forbrugeren. Denne begynder at at løbe på den dag, hvor forbrugeren modtog varerne.
  • Garantiperioden vil blive forlænget med den periode, hvori forbrugeren ikke kunne benytte varerne på grund af reparationen under garantien.
  • Garantien dækker ikke defekter, som opstår på varerne:
   1. på grund af mekaniske skader på varerne forårsaget af forbrugeren
   2. på grund af brugen af varerne under forhold, hvis luftfugtighed og kemiske og mekaniske indvirkninger ikke svarer til det naturlige miljø
   3. på grund af andet end normal håndtering eller efterladenhed i behandlingen af varerne
   4. på grund af skader påført varerne ved for høj belastning eller anvendelse i strid med producentens vilkår og betingelser, de generelle principper eller tekniske standarder
   5. på grund af skader påført varerne af uundgåelige og/eller uforudsigelige begivenheder
   6. på grund af skader påført varerne ved hændelig ødelæggelse og hændelig forringelse
   7. på grund af uprofessionelle indgreb, skader under transport, vandskade, brand eller anden force majeure; og
   8. på grund af ændringer foretaget på varerne af en anden part end Sælgeren eller en person autoriseret af Sælgeren.
  • For at undgå enhver tvivl vil garantien ikke dække normal slitage af varerne (eller deres dele) forårsaget af brugen af dem.
  • Forbrugeren kan indgive en reklamation vedrørende varerne på eyerim.com/help/contact/
  • Ved indgivelse af en reklamation vedrørende varerne skal forbrugeren til Sælgeren levere:
   1. varerne, som er genstand for reklamationen, med alt tilbehør leveret til forbrugeren sammen med varerne;
   2. fakturaen for varerne; og
   3. et reklamationsbrev, hvoraf et prøveeksemplar kan findes HER, og som skal angive:
    1. forbrugerens navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail
    2. fakturanummer, ordrenummer og dato, da varerne blev leveret til forbrugeren
    3. betegnelsen for varerne, som er genstand for reklamationen (f.eks. deres serienummer)
    4. en beskrivelse af den defekt, de pågældende varer lider af
    5. den foretrukne metode til behandling af reklamationen i henhold til paragraf 8.10; og
    6. forbrugerens håndskrevne underskrift
  • For at undgå enhver tvivl skal forbrugeren, hvis denne har bestilt varer (f.eks. et brillestel) hos Sælgeren, som derefter blev suppleret af andre varer, der ikke blev købt fra Sælgeren (f.eks. brillelinser), adskille varerne og kun levere de varer, som er genstand for reklamationen til Sælgeren, og ikke de varer, som blev købt fra en tredjepart. Sælgerens tidsfrist for at behandle forbrugerens reklamation skal begynde at løbe på dagen for levering af varerne, som er genstand for reklamationen, sammen med dokumenterne og informationen i henhold til paragraf 8.5.
  • Hvis forbrugeren bestiller flere varer, som leveres inden for én enhed, skal reklamationer for defekter i én af disse varer ikke medføre, at forbrugeren reklamerer over defekter i andre ikke-defekte varer.
  • Reklamationen vil kun blive behandlet i forbindelse med defekter identificeret af forbrugeren i reklamationsbrevet.
  • Sælgeren skal straks behandle reklamationen, i mere komplekse sager inden for 3 arbejdsdage fra indgivelsen af reklamationen i henhold til paragraf 8.7 og, i berettigede sager, især hvis kompleks teknisk evaluering af varerne er påkrævet, inden for 30 dage fra datoen for indgivelse af reklamationen. Når fristen for behandling af reklamationen er udløbet, kan forbrugeren ophæve Kontrakten.
  • Baseret på den ud af følgende rettigheder, som forbrugeren vælger at udøve, vil Sælgeren bestemme metoden til behandling af forbrugerens reklamation:
   1. hvis defekten kan afhjælpes:
    1. Sælgeren skal afhjælpe defekten uden unødigt ophold, rettidigt og korrekt; eller
    2. Sælgeren vil efter forbrugerens anmodning bytte de defekte varer eller deres komponent, hvis defekten kun vedrører den pågældende komponent, hvis Sælgeren ikke derved pådrager sig urimelige omkostninger i forhold til prisen for varerne eller defektens alvorlighed; eller
    3. Sælgeren vil, efter eget skøn, bytte de defekte varer eller deres komponent, hvis defekten kun vedrører den pågældende komponent, hvis dette ikke medfører alvorlige vanskeligheder for forbrugeren.
   2. hvis defekten ikke kan afhjælpes og forhindrer varerne i at blive anvendt korrekt som en fejlfri vare, eller hvis defekten kan afhjælpes, men varerne ikke kan anvendes på grund af defekten, fordi defekten gentages eller varerne lider af flere defekter:
    1. Sælgeren vil bytte varerne; eller
    2. forbrugeren kan ophæve Kontrakten.
   3. Hvis varernes defekter ikke kan afhjælpes, har forbrugeren ret til en rimelig rabat på købsprisen for varerne.
   For at undgå enhver tvivl skal garantiperioden, hvis varerne byttes, begynde at løbe på datoen for modtagelse af de nye varer.
  • Hvis forbrugeren indgiver reklamationen vedrørende varerne:
   1. i løbet af de første 12 måneder efter købet kan Sælgeren kun afvise forbrugerens reklamation på basis af ekspertvurdering; uanset udfaldet af ekspertvurderingen vil Sælgeren ikke kræve, at forbrugeren betaler omkostningerne til ekspertvurderingen eller nogen andre omkostninger i forbindelse med ekspertvurderingen. Sælgeren skal give forbrugeren en kopi af ekspertvurderingen, som begrunder afvisningen af reklamationen inden for 14 dage fra datoen for afgørelse af reklamationen.
   2. efter 12 måneder fra købet, hvis Sælgeren afviste reklamationen, dokumentet til afgørelse af reklamationen skal angive den person, til hvem forbrugeren kan sende produktet med henblik på ekspertvurdering. Hvis forbrugeren sender produktet til ekspertvurdering til den udpegede person, skal omkostningen til ekspertvurderingen samt eventuelle andre tilknyttede omkostninger dertil afholdes af Sælgeren uanset resultatet af ekspertvurderingen. Hvis forbrugeren fastslår Sælgerens erstatningsansvar for defekten ved hjælp af den professionelle vurdering, kan forbrugeren indgive reklamationen igen; garantiperioden skal ikke løbe, mens den professionelle vurdering afventes. Sælgeren skal inden for 14 dage fra datoen for genindgivne reklamationer godtgøre forbrugeren for alle de omkostninger denne har pådraget sig til den professionelle vurdering samt alle tilknyttede rimelige omkostninger. En genindgivet reklamation kan ikke afvises.
  • Sælgeren har hermed behørigt informeret forbrugeren om hans/hendes rettigheder i henhold til afsnit 622 (paragraf 8.10(a) ovenfor) og afsnit 623 (paragraf 8.10(b), 8.10(c) ovenfor) i lov nr. 40/1964 Koll.i retsplejeloven. Ved at indgå Kontrakten bekræfter forbrugeren, at han/hun har haft mulighed for at læse de vilkår og betingelser, som varereklamationer er underlagt.
  • Sælgeren skal informere forbrugeren om afgørelsen af hans/hendes reklamation pr. e-mail, telefon og/eller brev og skal samtidig udstede et skriftligt dokument til forbrugeren inden for 30 dage fra datoen for reklamationen.

 9. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA
  • Sælgeren skal behandle forbrugerens personlige data i henhold til vilkår og betingelser angivet i Politik for behandling af personlige data anført HER. Forbrugeren anerkender hermed og indvilliger i disse vilkår og betingelser for behandlingen af personlige data.
 10. ILLUSTRERENDE BILLEDER OG VIRTUELT SPEJL
  • Ved at indgå Kontrakten anerkender forbrugeren, at billeder og fotos af varerne på Webstedet er illustrative, og at varerne i realiteten kan afvige fra de illustrerende billeder; denne forskel består oftest i farven på varerne.
  • Sælgeren giver på sit Websted forbrugeren mulighed for at sammenligne det illustrerende billede af varerne med deres fotografi ved hjælp af det virtuelle Magiske spejl. Forbrugeren anerkender, at billederne af varerne i det virtuelle Magiske spejl kun er illustrative og ikke nødvendigvis behøver at afspejle virkeligheden.

 11. KONFLIKTLØSNING
  • Hvis forbrugeren ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Sælgeren afgjorde hans/hendes reklamation, eller hvis han/hun mener, at Sælgeren har krænket hans/hendes rettigheder, kan han/hun kontakte Sælgeren for at anmode om afhjælpning. Hvis Sælgeren på trods af hans/hendes anmodning om afhjælpning afslår anmodningen, givet et negativt svar på den eller ikke svarer på hans/hendes anmodning inden for 30 dage fra afsendelsen af anmodningen, kan forbrugeren indgive en ansøgning om påbegyndelse af en alternativ konfliktløsning i henhold til bestemmelsen i afsnit 12 i lov nr. 391/2015 Koll. om alternativ bilæggelse af forbrugertvister, som ændrer og supplerer visse love.
  • Den relevante instans for alternativ bilæggelse af forbrugertvister skal være den slovakiske Handelsorganisation eller en anden relevant autoriseret juridisk enhed registreret på listen over alternative konfliktløsningsenheder opretholdt af økonomiministeriet i Den Slovakiske Republik (listen er tilgængelig på www.mhsr.sk ). Forbrugeren kan vælge den af de ovenfor nævnte enheder til alternativ bilæggelse af forbrugertvister, han/hun ønsker at henvende sig til.
  • Til indgivelse af ansøgningen om alternativ bilæggelse af tvisten kan forbrugeren benytte en online-platform til bilæggelse af tvister, som er tilgængelig på ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12. KONTAKTOPLYSNINGER
  • Kontaktoplysninger for Sælgeren:
   1. leveringsadresse: Michalská 389/20, 811 01 Bratislava, Den Slovakiske Republik
   2. e-mailadresse: contact@eyerim.com
   3. telefonnummer: +421 233 059 601
  • Kontaktoplysninger for tilsyns- og overvågningsmyndigheden: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Odbor výkonu dozoru
   1. leveringsadresse: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
   2. telefonnummer: 055/622 07 81, 055/622 76 55
   3. fax: 055/622 46 95

 13. GENERELLE BESTEMMELSER
  • Disse V&B skal træde i kraft over for forbrugeren på datoen for Kontrakten.
  • Sælgeren kan når som helst ensidigt ændre eller modificere disse V&B. V&B, som er gyldige og i kraft på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten, skal gælde for forholdet mellem forbrugeren og Sælgeren.
  • Hvis nogen bestemmelse i disse V&B er eller bliver ugyldig eller virkningsløs, skal en bestemmelse, hvis mening er så tæt som muligt på den ugyldige eller virkningsløse bestemmelse, gælde i stedet for denne bestemmelse. Ugyldigheden eller virkningsløsheden af én bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af de andre bestemmelser i V&B. I tilfælde af tvivl skal bestemmelserne i disse V&B betragtes som gyldige snarere end ugyldige.
BILAG 1
 
PRØVEEKSEMPLAR PÅ OPHÆVELSESFORMULAR FOR KØBSKONTRAKT
 
(Forbrugeren skal kun udfylde og sende denne formular, hvis han/hun ønsker at
ophæve Kontrakten)
 
Adresse:
eyerim s.r.o. Michalská 389/20 811 01
Bratislava, Slovenská republika
 
Forbruger:
Navn og efternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
 
Sælger:
eyerim s.r.o., med hovedkontor på Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves,
registreringsnr.: 47 970 006, registreret i handelsregistreret i Distriktskontor
Košice I, sektion: Sro, registernr.: 36601/V, skatteregistreringsnr.:
2024164153, telefonnr. +421 233 059 601, e-mail: contact@eyerim.com
 
Forbrugeren underretter hermed Sælgeren om, at han/hun ophæver Kontrakten for
følgende varer:
 
Dato for modtagelse af varerne:
 
Dato:
 
Underskrift:
 
BILAG 2
REKLAMATIONSBREV
Adresse:
eyerim s.r.o. Michalská 389/20 811 01
Bratislava, Slovenská republika
 
Forbruger:
Navn og efternavn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
 
Sælger:
eyerim s.r.o., med hovedkontor på Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves,
registreringsnr.: 47 970 006, registreret i handelsregistreret i Distriktskontor
Košice I, sektion: Sro, registernr.: 36601/V, skatteregistreringsnr.:
2024164153, telefonnr. +421 233 059 601, e-mail: contact@eyerim.com
Fakturanr./Ordrenr.:
 
Dato for levering af varerne:
 
Betegnelse for varerne, som er genstand for reklamationen:
 
Beskrivelse af fejlen, varerne lider under:
 
Foretrukket metode til behandling af reklamationen:
 
afhjælpning af den påståede defekt
ombytning af varerne, eller ombytning af den defekte del af varerne, hvis fejlen
kun berører den pågældende del af varen
 
ophævelse af Kontrakten
Dato:
 
Underskrift: