Principper for behandling af personlige oplysninger

i:

eyerim s.r.o.,
med hjemsted Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovakiet,
ID-nr. 47 970 006,
VAT ID No.: 2024164153
momsregistreringsnummer: DK12867360

 

Selskabet er registreret ved Košice I Byretten (Okresní soud Košice I), afsnit Sro, under nummer 36601/V.

Nærværende dokument indeholder informationer vedrørende principper vi anvender til at behandle dine personoplysninger og hvordan vi analyserer visse aspekter af den adfærd de besøgende har på vores websider og vedrørende dine rettigheder knyttet dermed.

Beskyttelse af dine personlige data og dit privatliv er virkeligt vigtig for os, og derfor behandler vi dine personoplysninger med fornøden omhu, og vi overholder deres rette beskyttelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs disse informationer omhyggeligt. Vi henviser til disse principper hver gang vi modtager dine personlige data og giver dig mulighed for at læse dem igennem. Vi har tilstræbt at gøre disse principper så forståelige som muligt. Men i tilfælde af, at du alligevel finder nogle bestemmelser uklare, tøv ikke med at kontakte os med dine spørgsmål eller bemærkninger, og vi vil forklare ethvert begreb eller enhver passage.

Disse principper har virkning fra den 24. maj 2018..

eyerim kontaktoplysninger: Adresse: Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovakiet
Tlf.: +420 723 388 655
E-mail: kontakt@eyerim.dk
Åbningstid: Man – Fre fra kl. 9:00 til kl. 17:00

Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF („forordning“).

1. Begreber

Den registrerede: Person (både forbruger og den selverhvervende), hvilken de personlige data vedrører ("du", "dig" eller "kunde");

Personoplysning: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar kunde; ved identificerbar kunde forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet ("data" eller "oplysninger");

Dataansvarlig: En enhed, der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og der foretager behandling og er ansvarlig for behandlingen. I forhold til funktionen af eyerim-websiden er den dataansvarlige: eyerim s.r.o., ID-nr.: 47 970 006 ("vi" eller "os" eller "eyerim");

Databehandler: En enhed, der ifølge loven eller efter bemyndigelse fra den dataansvarlige behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne i henhold til aftalen om behandling af personoplysninger ("forretningspartner" eller "partner");

Websiden: websiden er tilgængelig på www.eyerim.dk.

Formål med behandlingen af personoplysninger: Grunden, hvorfor personoplysningerne behandles. Dette kan fx være opfyldelsen af kontrakten, brugerkontoadministration, behandling af forslag og klager, afsendelse af kommerciel kommunikation (nyhedsbreve) eller visning af annoncer efter kundeinteresser;

Cookies: Korte tekstfiler, som gemmes af din internet- eller mobil-browser. De fleste af cookies indeholder en unik identifikator - cookie-filens ID. Det er en kæde af tegn, som websiderne og serverne tildeler til den browser, som har gemt cookie-filen. Derfor kan websiderne og serverne adskille og identificere enkelte browsere. Cookies anvendes til at få websiderne til at fungere bedre, til at evaluere deres besøg og til bedre at målrette marketingaktiviteter. Hvis du går igennem vores websider, antager vi, at du accepterer brugen af disse filer.

2. Hvilken slags personoplysninger behandler vi?

På baggrund af den pågældende juridiske ret og behandlingens formål behandler Eyerim og dens kontraherede databehandlere følgende personoplysninger eller kategorier af personoplysninger:

 - identifikations- og adresseoplysninger: fx navn, efternavn, postadresse, faktureringsadresse, hjemstedsadresse, CVR-nr., SE-nr.;
 - elektroniske kontaktoplysninger: fx telefonnummer, e-mailadresse;
 - andre elektroniske oplysninger: IP-adresse, cookies, identifikatorer i sociale netværk, lokaliseringsoplysninger af apparaterne anvendte af kunden, osv.;
 - andre til kontraktforholdet knyttede personoplysninger: bankkontonummer, oplysninger vedrørende brugen af vores produkter;
 - andre personoplysninger: som regel oplysninger, som kunden angiver i ordreformularen eller i andre dokumenter og i løbet af kommunikationen med os, herunder senere opdateringer.

3. Hvor kommer disse personoplysninger fra?

Vi behandler oplysninger, som du giver til os fx når du køber vores produkter, logger ind i din brugerkonto, kommunikerer med os eller når du tilmelder dig nyhedsbrevet. Som regel omfatter de:

 

 • identifikations- og adresseoplysninger;
 • elektroniske kontaktoplysninger;
 • andre til kontraktforholdet knyttede personoplysninger;

Og oplysninger, som vi modtager automatisk medens du bevæger dig rundt på vores websider. Som regel omfatter de:

andre elektroniske oplysninger:

  - cookies;
  - websiden, du er kommet fra til vores webside;
  - IP-adresse;
  - adgangsdato og -tidspunkt;
  - hvilke søgninger du foretager;
  - svarets http- og https-kode;
  - overførte datagrupper;
  - oplysninger om browseren og computerens operativsystem.

4. Hvorfor behandler vi personoplysninger?

eyerim kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

Opfyldning af vores kontraktforhold

 • Formål: Ifølge kontrakten indgået med os har du ret til at få de bestilte produkter. På den anden side har vi ret til betaling af den aftalte pris. For at kunne opfylde vores del og tjekke opfyldelsen af din del af forpligtelsen, har vi brug for at behandle dine identifikations- og adresseoplysninger, kontaktoplysninger og andre personoplysninger i forbindelse med kontraktforholdet (fx kontonummer, osv.).
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på at opfylde kontraktforholdet fremgår af kontraktforholdet mellem dig og os. Afgivelsen af personoplysninger er i dette tilfælde et kontraktkrav, som er nødvendigt til at indgå kontrakten.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af kontraktforholdet mellem kunden og os.

Kundekontoadministration

 • Formål: Kunderne kan registrere sig på vores websider og administrere deres personlige indstillinger. Det er grunden til, at vi skal behandle din e-mailadresse, og du kan evt. afgive os dit navn, efternavn, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger anvendes til at gøre ordreprocessen enklere samt til at yde forskellige kundefordele.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger med henblik på at administrere kundekontoer fremgår af dit samtykke. I så fald afgiver du dine personoplysninger frivilligt. Men uden dit samtykke til behandling af e-mailadressen kunne du ikke registreres. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af dit samtykke. Hvis du ikke logger ind i din kundekonto i fire år, ville vi betragte det som tilbagetrækning af dit samtykke.

Kommunikation med kunder, tilfredshedsevaluering, behandling af forslag, klager og reklamationer

 • Formål: Vi anvender dine oplysninger til at administrere dine spørgsmål, behandle forslag, klager med vores kundeservice. Vi kan også kontakte dig med en anmodning om at udfylde tilfredshedsspørgeskemaer. Hvis du vælger at bruge et socialt netværk til at kommunikere med os, bemærk, at behandlingen af oplysninger afgivet på denne måde reguleres også af disse socialnetværks betingelser, som vi ikke kan påvirke.

  Vi anvender også dine oplysninger til at meddele dig ordrestatus samt evt. manglende betaling af den aftalte pris. Såfremt du ikke fuldender din ordre, kan vi sende dig en e-mail eller SMS med en påmindelse om, at du ikke har fuldendt ordren, og vi kan evt. tilbyde dig en vis fordel. Vi tror på, at det er en nyttig tjenesteydelse, fordi den muliggør at fortsætte med den åbne ordre, og du behøver ikke at søge efter de varer, du før var interesseret i.

  Vi behandler dine personoplysninger også i tilfælde af, at du kræver dine rettigheder vedrørende defekt ydelse, og ved udførelsen af dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger med henblik på kundekommunikation, tilfredshedsevaluering, behandling af forslag, klager og reklamationer fremgår af vores legitime interesse i muligheden for at kommunikere med kunder. I så fald er afgivelsen af personoplysninger ikke et lovligt eller kontraktmæssigt krav. Dette vil sige, at du ikke har pligt til at afgive dine personlige data til dette formål.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af kontraktforholdet mellem kunden og os og derefter varer i fire år efter forholdets ophør.

Afsendelse af kommerciel kommunikation og tilbud af vores produkter

 • Formål: Vi sender regelmæssigt nyheder vedrørende vores produkter til vores kunder samt til dem, der har afgivet deres samtykke dertil. Du kan til enhver tid stoppe med at modtage denne kommercielle kommunikation hurtigt og nemt via et link til afmelding, som er en del af enhver meddelelse. Du kan også administrere dine præferencer vedrørende kommerciel kommunikation i din kundekonto.

  Dette vil sige, at hvis du er vores kunde (fx hvis du har foretaget et køb hos os), kan vi bruge din e-mailadresse du har afgivet til os til at sende dig kommerciel kommunikation vedrørende lignende produkter, med mindre du udtrykker, at du ikke giver dit samtykke dertil. I andre tilfælde bedes du om at give dit samtykke med afsendelsen af kommerciel kommunikation, specielle tilbud og selskabets salgsfremmende kampagner. De oplysninger du afgiver, såsom de oplysninger vi modtager i forbindelse med vores produkter - fx oplysninger om, hvordan du bruger websider, oplysninger om foretagne ordre eller om din deltagelse i tilbud og konkurrencer - kan anvendes til at individualisere vores kommercielle kommunikation. Vi vil bede dig om dit samtykke med afsendelsen af kommerciel kommunikation hver gang samtykket er påkrævet af den pågældende lovgivning.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger med henblik på afsendelsen af kommerciel kommunikation og tilbud af vores produkter fremgår af dit samtykke, evt. af vores berettigede (legitime) interesse i direkte markedsføring. I så fald afgiver du dine personoplysninger pga. dit samtykke frivilligt, men uden dit samtykke kan vi ikke sende kommerciel kommunikation til dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I sådanne tilfælde er afgivelsen af personoplysninger ikke et lovligt eller kontraktmæssigt krav. Dette vil sige, at du ikke har pligt til at afgive dine personlige data til dette formål.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af dit samtykke. Hvis du ikke åbner vores kommercielle kommunikation i tre år, vil vi betragte det som samtykkets tilbagetrækning eller ophør af den berettigede interesse.

Direkte markedsføring og produktion af individualiseret indhold og annoncer

 • Formål: Teknologier til produktionen af individualiseret indhold og annoncer muliggør at vi kan vise vores annoncer på partnerwebsider til besøgende, der allerede har vist interesse for vores websider eller produkter. Vi tilstræber kun at vise de annoncer, du virkeligt er interesseret i, ikke annoncer uden nogen som helst forbindelse med din person og interesser. På grund af din ordrehistorie, interesser og adfærd på websider kan vores websider og tredjeparternes websider og applikationer (herunder de sociale netværk) vise individualiseret indhold og tilbud. Dette er hovedsageligt muligt vha. cookies. Hvad angår administrationen af dine præferencer vedrørende behandling af cookies, læs venligst afsnittet Cookies.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og produktionen af individualiseret indhold og annoncer fremgår af dit samtykke, evt. af vores berettigede (legitime) interesse i direkte markedsføring. I så fald afgiver du dine personoplysninger frivilligt pga. dit samtykke, men uden dit samtykke kan vi ikke yde dig individualiseret indhold og annoncer. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I sådanne tilfælde er afgivelsen af personoplysninger ikke et lovligt eller kontraktmæssigt krav. Dette vil sige, at du ikke har pligt til at afgive dine personlige data til dette formål. Men vi behandler oplysninger til dette formål automatisk, når du bevæger dig rundt på vores websider.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af dit samtykke. Opbevaringsperioden angående cookies kan være anderledes afhængigt af cookies-typen. Nogle cookies er begrænset med relationens varighed (såkaldte relations- eller sessionscookies). Disse behandles, når browseren er i brug, og de slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies er vedvarende (persistent cookies). Disse cookies forbliver i browseren efter dens lukning indtil den fastsatte dato, evt. indtil brugeren sletter dem manuelt. Disse cookies kan bruges til at identificere brugerens computer ved browserens ibrugtagen og i løbet af Internet browsing. Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsperioden af cookies kan findes i afsnittet Cookies.

Forbedring af kvaliteten af ydede tjenester, analyser af websidebesøg og din websideadfærd

 • Formål: Eyerim tilstræber altid at forbedre kvaliteten af sine tjenester og at forbedre din brugeroplevelse. Vi udvikler nye produkter og tjenester og forbedrer det eksisterende tilbud også ved at undersøge brugernes behov og ønsker gennem telefonsamtaler, spørgeskemaer, websideanalyser, interesse i visse produkter eller tjenester og tekster, osv.

  I forbindelse med dit besøg på vores websider behandler vi også oplysninger vedrørende besøg, læsevaner, antal besøgte sider, apparatet, du benytter til at besøge vores websider, samt tiden brugt på websiderne. Disse oplysninger hjælper os med at identificere svært tilgængelige eller mindre forståelige områder på vores websider. Vi indsamler disse oplysninger for at kunne tilbyde højkvalitets og brugervenligt indhold og udvikle tjenester, du evident er interesseret i. Vi bruger disse oplysninger til regelmæssigt at forbedre vores websider.

  I samarbejde med vores partnere, som yder analytiske tjenester, indsamler vi visse oplysninger ved ethvert besøg på vores websider, som hjælper os med at finde ud af, hvordan du bruger vores websider, og for at få en samlet statistik. Disse oplysninger omfatter IP-adresse, apparatets geografiske beliggenhed, browsertype, browsersprog, dit kravs dato og tidspunkt, varigheden af dit besøg, viste sider og klikkede elementer (fx links). Når vi indsamler og analyser disse oplysninger, kan vi på vores websider eller i e-mailbeskeder anvende cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF-filer og lignende værktøjer. Disse oplysninger hjælper os med at tilbyde bedre og mere relevant webindhold, overvåge annonceeffektiviteten, afsløre og udbedre evt. problemer og forbedre det overordnede udseende af vores websider. Vi kan også bemyndige tredjeparternes tjenesteudbydere til på vores vegne at sørge for webannoncerne. Disse tjenesteudbydere kan anvende pixel tags og lignende teknologier til at indsamle informationer om besøg på vores websider, og disse oplysninger kan efterfølgende anvendes til målrettet annoncering.

  Hvis du ikke vil, at man indsamler oplysninger vha. disse teknologier, kan du anvende en enkel procedure: de fleste browsere tilbyder mulighed for automatisk at afvise mange sådanne teknologier, eller giver dig mulighed for at acceptere eller afvise dem. Hvad angår administrationen af dine præferencer vedrørende behandling af cookies, læs venligst afsnittet Cookies.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger med henblik på at forbedre kvaliteten af ydede tjenester, analyse besøg på vores websider og din adfærd på websider fremgår af dit samtykke, evt. af vores berettigede interesse i direkte markedsføring. I så fald afgiver du personoplysninger frivilligt pga. dit samtykke, men uden dit samtykke ville det være umuligt at forbedre kvaliteten af ydede tjenester, foretage analyser af besøg på vores websider og din adfærd på websiderne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I sådanne tilfælde er afgivelsen af personoplysninger ikke et lovligt eller et kontraktmæssigt krav. Dette vil sige, at du ikke har pligt til at afgive dine personlige data til dette formål. Men vi behandler oplysninger til dette formål automatisk, når du bevæger dig rundt på vores websider.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af perioden af dit samtykke. Opbevaringsperioden angående cookies kan være anderledes afhængigt af cookies-typen. Nogle cookies er begrænset med relationens varighed (såkaldte relations- eller sessionscookies). Disse behandles, når browseren er i brug, og de slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies er vedvarende (persistent cookies). Disse cookies forbliver i browseren efter dens lukning indtil den fastsatte dato, evt. indtil brugeren sletter dem manuelt. Disse cookies kan bruges til at identificere brugerens computer ved browserens ibrugtagen og i løbet af Internet browsing. Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsperioden af cookies kan findes i afsnittet Cookies.

Udbud af kundekonkurrencer og levering af gevinster

 • Formål: Af og til udbyder vi en kundekonkurrence og afhængigt af konkurrencens parametre, behandler vi også dine personoplysninger. Som regel omfatter de oplysninger om din e-mailadresse, dit navn og efternavn.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på at udbyde kundekonkurrencer og levere gevinster fremgår af dit samtykke. I så fald afgiver du dine personoplysninger frivilligt, men uden dit samtykke kan du ikke deltage i kundekonkurrencer. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Opbevaringsperiode: Perioden til opbevaring af oplysningerne afhænger af varigheden af kundekonkurrencen.

Beskyttelse af vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed og andre personers rettigheder, ejendom eller sikkerhed

 • Formål: Oplysninger om, hvordan du bruger vores websider, eller oplysninger om dine ordrer kan anvendes til forebyggelse eller afsløring af bedrageri, misbrug, ulovlig anvendelse og brud på vores handelsbetingelser, såsom til vores opfyldelse af rettens kendelse eller afgørelse af retshåndhævende myndigheder, statsforvaltningsmyndigheder eller af vilkår, der fastsættes af gældende lovgivning.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller andre personers rettigheder, ejendom eller sikkerhed fremgår af overholdelsen af lovlige forpligtelser, evt. af vores berettigede (legitime) interesse i at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller andre personers rettigheder, ejendom eller sikkerhed. I så fald er afgivelsen af personoplysninger ikke et lovligt eller kontraktmæssigt krav. Dette vil sige, at du ikke har pligt til at afgive dine personlige data til dette formål. Men vi behandler oplysninger til dette formål automatisk, når du bevæger dig rundt på vores websider.
 • Opbevaringsperiode: Opbevaringsperioden er fire år fra ophøret af vores kontraktforhold, evt. i fire år fra deres erhvervelse.

Regnskabsmæssige og skattemæssige formål

 • Formål: Vi har også behov for at behandle dine personlige data, fordi vi er pålagt denne forpligtelse af gældende regnskabsmæssig og skattemæssig lovgivning.
 • Retsgrundlag: Grundlaget for behandling af personoplysninger til skattemæssige og regnskabsmæssige formål fremgår af overholdelsen af de lovlige forpligtelser. Vi er forpligtet til at behandle disse oplysninger om dig.
 • Opbevaringsperiode: Vi behandler personlige data til regnskabsmæssige og skattemæssige formål i den af lovgivningen fastlagte periode (fx regnskabsmæssige oplysninger forvaltes i op til ti år).

5. Hvem har adgang til personoplysninger?

Dine personlige data er tilgængelige hovedsageligt for vores ansatte, der har brug for disse oplysninger for at kunne yde vores produkter og tjenester.

Udover vores ansatte overfører vi dine personoplysninger til forskellige forretningspartnere, som muliggør eyerim's funktion og hjælper os med at yde mere kvalitetsmæssigt, præcist og individualiseret indhold, produkter og tjenester. Vi vælger partnere, til hvem vi betro dine personlige data, med stor omhu. Vi samarbejder kun med dem, som er i stand til at sørge for sådanne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger for at undgå uautoriseret eller tilfældig adgang til dine oplysninger eller anden misbrug. Alle disse partnere er autoriseret til at behandle dine oplysninger udelukkende i henhold til aftalen om behandling af personoplysninger, hvor de forpligter sig til tavshedspligt. De må heller ikke anvende de afgivne oplysninger til andre end de tilladte formål.

Følgende partnere (modtagere) kan have adgang til kategorier af dine personoplysninger:

Partnere, som sørger for produkttransport

 • Vi anvender transportselskaber for at kunne levere vores produkter til dig.

Partnere, som modtager oplysninger med henblik på at analysere besøg på vores websider, din adfærd på websider og forretningsomstillinger

 • Vi tilstræber, at du har så behagelig oplevelse af brugen af vores websider som muligt. Derfor samarbejder vi med partnere, som foretager analyser af besøg og din adfærd på vores websider. Takket være disse partnere har vi oplysningerne om, hvilket område på vores websider ikke er forståeligt, hvor du evt. søger de ønskede informationer og om du finder dem, på hvilke tilbud på vores websider du har klikket, osv. Vi bruger disse oplysninger til regelmæssigt at forbedre vores websider.

Partnere, som leverer os deres tjenester, som sørger for teknisk drift af en vis tjeneste, og udbydere af teknologier, som vi benytter til vores tjenester

 • For behørigt at kunne fungere og yde dig sine tjenester, behøver eyerim samarbejde med en række partnere som yder os deres tjenester, sørger for den tekniske drift af visse tjenester eller udbyder teknologier, som vi anvender til vores tjenester. Som regel omfatter de følgende partnerkategorier:
  • udbydere af informations- og kommunikationstjenester og hosting, herunder cloud-lagre,
  • udbydere af sikkerhed og integritet af vores tjenester og websider,
  • udbydere af analytiske tjenester,
  • udbydere af regnskabsmæssig og skattemæssig rådgivning,
  • udbydere af assistancetjenester til kundeservice,
  • udbydere af betalingsporte (udbydere af betalingskort),
  • udbydere af sociale netværk,
  • udbydere af lovmæssige tjenester, advokater,
  • udbydere af presse- og posttjenester, herunder kurerer,
  • partnere, som samarbejder med os i loyalitetsprogrammer, organisering af konferencer, seminarer og andre begivenheder.

Partnere, som på vores vegne sørger for direkte markedsføring, samt partnere og udbydere af tekniske løsninger, som muliggør visningen af individualiseret indhold og annoncer

 • Vi benytter marketingagenturer til at præsentere og promovere vores varer, og til dem overfører vi nogle oplysninger, som er nødvendige for mere målrettet annoncering.
 • Med henblik på at sikre dig den bedst mulige brugeroplevelse ved besøget på vores websider, vil vi levere dig relevante informationer, anbefale tjenester og sende dig påmindelser vedrørende ordrer du har efterladet i indkøbskurven. Alle disse tjenester er baseret på dine tidligere indkøb, på de artikler, du på vores websider klikker på og på de informationer, du har udleveret til os.
 • For at sikre, at vores annoncer vises til det relevante publikum, deler vi dine personoplysninger, herunder e-mailadressen, med udbydere af tekniske løsninger, som gør det muligt at vise dig individualiseret indhold og annoncer.

Offentlige myndigheder

 • Vi udleverer personlige data i tilfælde af retshåndhævelse, når det kræves i henhold til lovgivningen eller når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger og bedrageri, evt. når vi iht. lovgivningen har en forpligtelse dertil.
 • Disse myndigheder kan omfatte retshåndhævende myndigheder (politiet, statsadvokaturen og domstolene) eller skattevæsnet.
 • Personlige data leveres ikke regelmæssigt til disse modtagere, men kun ved efterspørgsel, særligt når det kræves i henhold til lovgivningen.

6. Bliver personoplysningerne overført uden for EU?

Når vi udleverer vores kunders personoplysninger til behandling til et tredjeland (uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som også omfatter stater uden for den Europæiske Union - Island, Liechtenstein og Norge) eller til en international organisation, gør vi det kun på forudsætning af, at dette tredjeland eller denne internationale organisation sikrer et passende beskyttelsesniveau, eller hvis modtageren af personoplysninger har givet tilstrækkelige garantier for deres beskyttelse og mållandet tilbyder de registrerede rettigheder, som kan håndhæves, samt effektivt retsligt prøves.

Den Europæiske Kommission har indtil nu anerkendt et passende beskyttelsesniveau i følgende lande: Andorra, Argentina, Canada (kommercielle organisationer), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay og USA (begrænset ud over Privacy Shield).

7. Hvordan behandles personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles både manuelt og automatisk. Vi fører behørige fortegnelser om alle databehandlingsaktiviteter i henhold til gældende lovgivning.

8. Hvilke rettigheder har de registrerede?

Ved udførelsen af dine rettigheder bedes du om at kontakte os via vores kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor i indledningen til disse principper. Vi forbeholder os retten til rimeligt at verificere identiteten af den person, der søger de pågældende rettigheder. Hvis anmodningerne gentager sig og er åbenlyst grundløse eller urimelige, kan vi opkræve et rimeligt gebyr eller afvise at efterkomme anmodningen.

Indsigtsret - ret til at få adgang til dine personoplysninger

 

 • Hvis du vil vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at få information fra os, om hvordan dine personlige data behandles, og hvis dette er tilfælde, har du også ret til at få adgang til dine personoplysninger. I tilfælde af gentagne anmodninger har vi ret til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Ret til rettelse af urigtige eller ufuldstændige personoplysninger

 

 • Hvis du tror, at vi behandler forkerte eller ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at kræve at få dem rettet. Du har ligeledes ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Vi retter eller fuldstændiggør oplysningerne uden unødig forsinkelse, men altid under hensyntagen til vores tekniske muligheder.

Ret til sletning

 

 • Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du finder ud af, at personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, har du ret til at kræve deres sletning.

Ret til begrænsning af behandling

 

 • Hvis du ikke ønsker at få dine oplysninger helt slettet, men ønsker kun midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data, kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.

Ret til dataportabilitet

 

 • Såfremt du ønsker, at vi overfører dine personoplysninger til en tredjepart, kan du benytte din ret til dataportabilitet. Hvis udførelsen af denne ret vil krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder, kan vi ikke imødekomme din anmodning.

Ret til indsigelse

 

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som behandles med henblik på udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse eller med henblik på beskyttelse af vores berettigede interesser. Såfremt vi ikke påviser en ægte legitim grund til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, vil vi uden fornøden forsinkelse ophøre behandlingen pga. din indsigelse.

Retten til på et hvilket som helst tidspunkt at trække dit samtykke tilbage

 

 • Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt.

Ret til informationer om automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

 

 • Du er ikke genstanden for nogen afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som ville have retsvirkning for dig eller på tilsvarende vis betydeligt vil påvirke dig.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

 

 • Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, dvs. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tlf.: +421/2/3231 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

9. Hvordan behandler vi cookies?

De fleste websider og servere anvender cookies til at yde en række grundlæggende internetydelser. Hvis du shopper online, tjener cookies fx til, at net-butikken husker de artikler, du tidligere har lagt ind i din indkøbskurv. Cookies muliggør også, at websiderne gemmer dine præferencer (fx sprogpræferencer eller når du logger ind) og automatisk anvender dem næste gang, du besøger siden. Cookies kan også benyttes til at indsamle statistik vedrørende brugernes aktivitet, fx om antallet af unikke besøgende på siden pr. måned, som er særligt værdifuldt for udbyderen, da det muliggør at yde bedre og mere brugervenlige tjenesteydelser.

Cookies-filer kan opdeles efter deres gyldighed i følgende typer:

 

 • midlertidige cookies (såkaldte session cookies), som lagres på din computer indtil du lukker din browser,
 • vedvarende cookies (såkaldte persistent cookies), som lagres i din browser i lang tid indtil deres gyldighed udløber eller medmindre du sletter dem manuelt (opbevaringsperioden af cookies i din browser afhænger af cookies- og browser-indstillingerne).

Og efter deres funktioner i følgende typer:

 • essentielle, som er nødvendige for, at vores websider kan fungere korrekt,
 • præference-cookies som muliggør, at vores webside husker de informationer, som ændrer, hvordan websiden opfører sig eller hvordan den ser ud (fx præfereret sprog eller den region, du befinder dig i); disse cookies er ikke nødvendige til vores websiders funktion, men de øger funktionaliteten og den praktiske anvendelighed af deres brug,
 • analytiske cookies som hjælper os med at analyse din brugeroplevelse på vores websider (såkaldt User Experience) og som hjælper os med at forstå, hvordan du bruger vores websider,
 • remarketing-cookies, som vi anvender til korrekt at målrette og individualisere marketingindhold og annoncer,
 • konverteringscookies som tjener til at analyse effektiviteten af enkelte salgskanaler,
 • overvågning-cookies som i sammensætning med konverteringscookies hjælper med at måle effektiviteten af salgskanaler.

Vi anvender også tredjeparternes cookies, hvor der overvåges flere internetsider med henblik på at yde individualiseret indhold og annoncer på tredjeparternes websider og i andre salgskanaler.

Med konverteringscookies på vores websider måler vi antal ordrer, som blev afsendt efter at kunden er kommet på vores websider ved at klikke på annoncen på websiderne af vores annoncepartnere eller på et link på disse partneres websider. Sådan analyser vi effektiviteten af vores enkelte salgskanaler med henblik på opgørelsen af regninger mellem os og vores annoncepartnere. Du kan ikke identificeres via konverteringscookies; dvs. at de ikke omfatter personlige data. Vores annoncepartner modtager kun oplysningerne om det samlede antal brugere, som har klikket på annoncen eller foretaget en ordre hos os.

10. Hvor kan jeg læse mere om behandlingen af personoplysninger og privatliv på internettet?

Browser- og cookies-indstillinger

 

Du kan ændre indstillingen af din browser sådan, at den fjerner cookies eller forebygger, at de lagres i computeren eller mobilapparatet uden dit udtrykkelige samtykke. Oplysninger vedrørende cookies-indstillingen kan findes i det relevante afsnit af browserens hjælp. Du kan læse informationer om, hvordan det fungerer med de mest almindelige browsere, her:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Du kan også læse følgende websider http://www.youronlinechoices.com/cz/ (på tjekkisk), www.allaboutcookies.org (på engelsk) eller www.aboutads.info/choices (på engelsk), hvor du kan læse om mulighederne for at afvise visse målrettede annonceringsaktiviteter af nogle tredjeparter, vi samarbejder med. Du skal besøge websider af de enkelte browsere og apparater, som dit afvist samtykke skal forholde sig til. Dersom værktøjer til at afvise samtykket kan afhænge af cookies, vil du måske blive nødsaget til at genbesøge disse sider, hvis du har slettet cookies, og genindstille dine præferencer. Du kan også læse om cookies på Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (på tjekkisk).

 

A cookie-kről bővebben a Wikipedián itt: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (cseh nyelven).

11. Behandler man også oplysninger om børn?

Vores websider er ikke beregnet for børn under 16 år. Dette vil sige, at vi ikke med vilje indsamler deres personlige data. Hvis vi finder ud af, at vi ved en fejltagelse har modtaget personoplysninger om børn under 16 år, vil vi foretage foranstaltninger for at slette disse oplysninger hurtigst muligt, undtagen de tilfælde, hvor vi efter gældende lovgivning er forpligtet til at beholde dem.

12. Konklusion

Lovgivningen samt vores kommercielle strategi og metoder til behandling af dine personlige oplysninger knyttet dertil kan ændre sig. Såfremt vi beslutter os til at opdatere nærværende principper, vil ændringerne blive offentliggjort på vores websider og vi vil informere dig om dem. Sker der nogle mere væsentlige ændringer af disse principper eller hvis det pålægges ved lov, vil du få besked i forvejen. Vi vil gerne anmode dig om, at du grundigt læser nærværende principper og regelmæssigt tjekker disse principper ved enhver yderligere kommunikation med os eller ved brugen af vores websider.